Teorie odpovědí položek

Teorie odpovědi na položku (anglicky item response theory, IRT) je v psychometrice soubor teorie popisující aplikaci matematických modelů na data z dotazníků a testů jako základ pro měření schopností, postojů nebo jiných proměnných. IRT modely používají matematické funkce, které specifikují pravděpodobnost diskrétního výsledku, jako je správná odpověď na položku, pokud jde o osobu a parametry… Pokračovat ve čtení Teorie odpovědí položek