Teorie osnov

Teorie kurikula je způsob, jak popsat filozofii určitých přístupů k rozvoji a uzákonění kurikula. V rámci širokého pole studia kurikula je to jak historická analýza kurikula, tak způsob nahlížení na současné vzdělávací kurikulum a politická rozhodnutí. Existuje mnoho různých pohledů na teorii kurikula, včetně pohledů Kliebarda a Schira, mimo jiné. Kliebard zaujímá více historický přístup… Pokračovat ve čtení Teorie osnov