Odběr vzorků (experimentální)

Odběr vzorků je ta část statistické praxe, která se zabývá výběrem jednotlivých pozorování, která mají přinést určité poznatky o sledovaném souboru, zejména pro účely statistické inference. Každé pozorování měří jednu nebo více vlastností (hmotnost, umístění atd.) pozorovatelné entity vyjmenované pro rozlišení objektů nebo jednotlivců. Na údaje je často třeba aplikovat zjišťovací váhy, aby se upravily… Pokračovat ve čtení Odběr vzorků (experimentální)