Teorie systémů

Teorie systémů je interdisciplinární vědní obor a studium povahy komplexních systémů v přírodě, společnosti a vědě. Konkrétněji řečeno, je to rámec, pomocí kterého lze analyzovat a/nebo popsat jakoukoli skupinu objektů, které pracují ve shodě, aby přinesly nějaký výsledek. Může to být jediný organismus nebo ekosystém, jakákoli organizace nebo společnost nebo jakýkoli elektromechanický nebo informační artefakt.… Pokračovat ve čtení Teorie systémů