Potlačení nesouhlasu

V každé debatě je potlačení nesouhlasu, když se silnější oponent snaží umlčet druhého (přímo i nepřímo), místo aby se snažil porazit argumenty druhého obhájce. Když jedinec jedná nebo dělá něco, co je považováno za hrozbu pro zvláštní zájmovou skupinu nebo jinou skupinu jednotlivců, obvykle se jedná o seriózní a svědomitou akci, jejímž cílem je zastavit… Pokračovat ve čtení Potlačení nesouhlasu