Dynamika skupiny

Skupinová dynamika odkazuje na systém chování a psychologických procesů, které se vyskytují v rámci sociální skupiny (vnitroskupinová dynamika), nebo mezi sociálními skupinami (meziskupinová dynamika). Studium skupinové dynamiky může být užitečné pro pochopení rozhodovacího chování, sledování šíření nemocí ve společnosti, vytváření účinných terapeutických technik a sledování vzniku a popularity nových myšlenek a technologií. Skupinová dynamika je… Pokračovat ve čtení Dynamika skupiny