termín

Jumbo osvědčení o vkladu (CD)

Co je to Jumbo Certificate of Deposit (CD)? jumbo depozitní certifikát je CD, které vyžaduje vyšší povinnost minimálního zůstatku, než vyžadují tradiční CD. Na oplátku platí jumbo CD vyšší úrokovou sazbu. CD je typ spořicího účtu, který vyplácí pevný nebo variabilní úrok výměnou za to, že vkladatelé nechají své prostředky na účtu do stanoveného data …

Jumbo osvědčení o vkladu (CD) Pokračovat ve čtení »

STIX

Co je STIX? Krátkodobý index (STIX) je ukazatel technické šíře, který ukazuje exponenciální klouzavý průměr (EMA) postupujících zásob v poměru k klesajícím zásobám. Používá se k vytváření překoupených a nadhodnocených hodnot pro koš zásob jako celek, a poskytuje tak informace o tom, zda je obecně vhodná doba k nákupu nebo prodeji zásob. Klíčové způsoby Vzorec …

STIX Pokračovat ve čtení »

Zachycování dividend

Co je zachycování dividend? Termínem dividend capture se rozumí investiční strategie, která se zaměřuje na nákup a prodej akcií vyplácejících dividendu. Jedná se o časově orientovanou strategii, kterou používá investor, který nakoupí akcii těsně před datem její exdividendy nebo reinvestice, aby dividendu zachytil. Investor ji pak prodá v den exdividendy nebo po tomto datu za …

Zachycování dividend Pokračovat ve čtení »

Transakce spřízněných stran

Co je transakce se spřízněnou stranou? Termínem transakce se spřízněnou stranou se rozumí obchod nebo ujednání uzavřené mezi dvěma stranami, které spojuje již existující obchodní vztah nebo společný zájem. Společnosti často vyhledávají obchodní obchody se stranami, s nimiž jsou obeznámeny nebo mají společný zájem. Ačkoli jsou transakce se spřízněnými stranami samy o sobě legální, mohou …

Transakce spřízněných stran Pokračovat ve čtení »

Numeraire

Co je to Numeraire? Numeraire je ekonomický termín francouzského původu, který slouží jako měřítko při porovnávání hodnoty podobných produktů nebo finančních nástrojů. Slovo numeraire se překládá jako „peníze“, „mince“ nebo „nominální hodnota“. Klíčové způsoby Pochopení numeraire Numeraire je ekonomický termín, který představuje jednotku, ve které se měří ceny. Numeraire se obvykle aplikuje na jedno zboží, …

Numeraire Pokračovat ve čtení »

Poměr pokrytí

Co je poměr pokrytí? Poměr krytí je obecně metrika určená k měření schopnosti společnosti splácet svůj dluh a plnit své finanční závazky, jako jsou platby úroků nebo dividendy. Čím vyšší je poměr krytí, tím snadnější by mělo být splácet úroky ze svého dluhu nebo vyplácet dividendy. Trend poměrů krytí v čase studují také analytici a …

Poměr pokrytí Pokračovat ve čtení »

Empire Building

Co je Empire Building? Empire building je akt pokusu o zvýšení velikosti a rozsahu moci a vlivu jednotlivce nebo organizace. V korporátním světě je to vidět na vnitropodnikové úrovni, kdy se manažeři nebo vedoucí pracovníci více zabývají rozšiřováním svých obchodních jednotek, počtem zaměstnanců a dolarovou hodnotou aktiv pod jejich kontrolou, než rozvíjením a zaváděním způsobů, …

Empire Building Pokračovat ve čtení »

Politická ekonomie

Co je politická ekonomie? Politická ekonomie je interdisciplinární obor společenských věd, který se zaměřuje na vzájemné vztahy mezi jednotlivci, vládami a veřejnou politikou. V širším smyslu byla politická ekonomie kdysi běžným termínem používaným pro obor, který dnes nazýváme ekonomie. Adam Smith, John Stuart Mill a Jean-Jacques Rousseau tento termín používali k popisu svých teorií. Stručnější …

Politická ekonomie Pokračovat ve čtení »

Roll Back

Co je to Roll Back? Rolování zpět, neboli rolování zpět, odkazuje na strategii obchodování s deriváty, která nahrazuje stávající pozici novou, která má bližší datum vypršení platnosti. Kromě data vypršení platnosti smlouvy se často nemění ani další podrobnosti. Obchodník může například rolovat pozici ze zářijového volání o peníze na pozici z června se stejnou realizační …

Roll Back Pokračovat ve čtení »

Leveraged Buyback

Co je pákový Buyback? Zpětný odkup akcií s využitím pákového efektu, známý také jako zpětný odkup akcií s využitím pákového efektu, je finanční transakce podniku, která společnosti umožňuje zpětný odkup některých jejích akcií pomocí dluhu. Snížením počtu akcií v oběhu zvyšuje příslušné akcie zbývajících vlastníků. Pákové odkupy mají podobné dopady jako pákové rekapitalizace a dividendové …

Leveraged Buyback Pokračovat ve čtení »