Nevybrané fondy

Co jsou nevybrané prostředky? Nevybrané prostředky jsou nedostupná část bankovního vkladu, který pochází z šeků, které musí banka ještě zúčtovat. Nevybrané prostředky jsou v podstatě peníze, které banka potřebuje zúčtovat před uvolněním prostředků zákazníkovi. Klíčové způsoby Nevybrané fondy vysvětleny Nevybrané prostředky jsou vklady, které je třeba odsouhlasit; to znamená, že banka, ze které je čerpán… Pokračovat ve čtení Nevybrané fondy

Podmíněná kupní smlouva

Co je podmíněná kupní smlouva? Podmíněná kupní smlouva je ujednání o financování, kdy kupující převezme aktivum, ale jeho vlastnické právo a právo na zpětné převzetí zůstává prodávajícímu až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující může nemovitost převzít do vlastnictví, jakmile je smlouva v platnosti, ale dokud za ni plně nezaplatí, nevlastní nemovitost, což se obvykle… Pokračovat ve čtení Podmíněná kupní smlouva

Early Adopter

Co je předčasný osvojitel? Termín „raný osvojitel“ označuje jednotlivce nebo podnik, který používá nový produkt, inovaci nebo technologii dříve než ostatní. Raný osvojitel pravděpodobně zaplatí za produkt více než pozdější osvojitelé, ale tuto prémii akceptuje, pokud používání produktu zlepšuje efektivitu, snižuje náklady, zvyšuje pronikání na trh nebo zvyšuje sociální postavení raného osvojitele. Firmy spoléhají na… Pokračovat ve čtení Early Adopter

Remainderman

Co je to remainderman? Zbytek je termín majetkového práva, který se vztahuje k osobě, která dědí nebo je oprávněna dědit majetek při zániku životního majetku bývalého majitele. Životní majetkovou podstatou se rozumí takové uspořádání, kdy vlastnictví majetku určité osoby trvá po celou dobu jejího života a poté je převedeno zpět na původního vlastníka nebo třetí… Pokračovat ve čtení Remainderman

Jednostranný trh

Co je jednostranný trh? Jednostranný nebo jednosměrný trh je trh, který nastane, když tvůrci trhu uvádějí pouze jednu z nabídkových nebo poptávkových cen. Jednosměrné trhy vznikají, když se trh silně pohybuje určitým směrem. Naproti tomu oboustranný trh je takový, kde je citována jak nabídka, tak poptávka. Klíčové způsoby Pochopení jednostranných trhů Tvůrci trhu jsou povinni… Pokračovat ve čtení Jednostranný trh

Zákon o občanských právech z roku 1964 a další milníky v právu občanských práv

Zákon o občanských právech z roku 1964 byl přelomovou legislativou, která v průběhu let vedla k dalším zákonům o občanských právech. Jak k tomu došlo? Počátkem šedesátých let hnutí za občanská práva upozornilo na rasové bariéry ve školství, veřejné dopravě a využívání veřejných ubytovacích zařízení, jako jsou restaurace a divadla. V roce 1963 – v… Pokračovat ve čtení Zákon o občanských právech z roku 1964 a další milníky v právu občanských práv

Vodní práva

Co jsou vodní práva? Vodní práva se týkají zákonných práv vlastníků nemovitostí na přístup k vodním plochám přiléhajícím k pozemkům, které vlastní, a na jejich využívání. Existují různé druhy vodních práv založených na různých formách vody, které ohraničují nebo existují na pozemku. Ve Spojených státech se práva na vodu mohou ve východní a západní části… Pokračovat ve čtení Vodní práva

Back-End Plan

Co je Back-End Plan? Back-end plán je antiakviziční strategie, ve které cílová společnost poskytuje stávajícím akcionářům – s výjimkou společnosti, která se o převzetí pokouší – možnost vyměnit stávající cenné papíry za hotovost nebo jiné cenné papíry oceněné cenou stanovenou představenstvem společnosti. Plán back-end, známý také jako plán nákupu práv na poznámku, je druh obrany… Pokračovat ve čtení Back-End Plan

Současná tržní hodnota (CMV)

Co je současná tržní hodnota (CMV)? Aktuální tržní hodnota (CMV) je v rámci finančnictví přibližná aktuální hodnota při dalším prodeji finančního nástroje. Stejně jako u jakéhokoli jiného předmětu hodnoty nabízí aktuální tržní hodnota zájemcům cenu, za kterou mohou uzavřít transakci. Aktuální tržní hodnota se obvykle bere jako uzavírací cena u kótovaných cenných papírů nebo nabídková… Pokračovat ve čtení Současná tržní hodnota (CMV)

Inkorporační práva

Co jsou to Incorporeal Rights? Nehmotná práva jsou práva k majetku, která nemohou být viděna nebo se jich nelze dotknout, ale jsou stále vymahatelná zákonem. Obecně mají nehmotná práva co do činění s nehmotným majetkem, jako jsou autorská práva, licence, vlastnická práva a věcná břemena. Nehmotná práva jsou také známá jako nehmotná práva a nehmotný… Pokračovat ve čtení Inkorporační práva