Federal Home Loan Bank Act

Co je federální zákon o Home Loan Bank? Jako první ze série zákonů, které se snažily učinit z vlastnického bydlení dosažitelný cíl pro více Američanů, založila Federální bankovní radu pro domácí půjčky (FHLBB) a Federální banky pro domácí půjčky. Klíčové způsoby Kliknutím na tlačítko Play se dozvíte vše o systému Federal Home Loan Bank Původ… Pokračovat ve čtení Federal Home Loan Bank Act

MSCI Emerging Markets Index

Co je MSCI Emerging Markets Index? MSCI Emerging Markets Index je výběr akcií, který je určen ke sledování finanční výkonnosti klíčových společností v rychle rostoucích státech. Je to jeden z řady indexů vytvořených společností MSCI Inc., dříve Morgan Stanley Capital International. Pochopení indexu MSCI pro rozvíjející se trhy Index MSCI Emerging Markets Index odráží výkonnost… Pokračovat ve čtení MSCI Emerging Markets Index

Fair Trade Price

Co je cena za spravedlivý obchod? Spravedlivá obchodní cena je minimální cena placená za některé zemědělské produkty dovážené z rozvojových zemí. Spravedlivý obchod je hnutí, které se domnívá, že je neetické platit výrobcům v rozvojových zemích tržní cenu, pokud je tato cena příliš nízká na to, aby zajistila dostatečnou kvalitu života. Místo toho se někteří… Pokračovat ve čtení Fair Trade Price

Skupina 77

Co je skupina 77? Skupina 77 je název pro největší mezivládní skupinu rozvíjejících se zemí při OSN. Skupina 77 byla založena v roce 1964 a od té doby se rozrostla na 134 silných členů. Skupina dává zemím možnost společně využít své vyjednávací kapacity související s mezinárodními fiskálními záležitostmi. Skupina se také snaží rychle usnadnit spolupráci… Pokračovat ve čtení Skupina 77

Finanční akční pracovní skupina (FATF)

Co je Finanční akční výbor (FATF)? Klíčové způsoby Pochopení Finančního akčního výboru (FATF) Členové Finančního akčního výboru K roku 2021 bylo ve Finančním akčním výboru 39 členů, včetně Organizace spojených národů a Světové banky. Aby se země stala členem, musí být považována za strategicky důležitou (velký počet obyvatel, velký HDP, rozvinutý bankovní a pojišťovací sektor… Pokračovat ve čtení Finanční akční pracovní skupina (FATF)

Forex Signal System

Co je Forex Signal System? Forexový signální systém je soubor analýz, které forexový obchodník používá ke generování signálů, aby určil, zda v daném čase koupit nebo prodat měnový pár. Rozhodnutí Forexového signálního systému mohou být založena na technických analytických nástrojích pro grafování nebo událostech založených na zprávách. Signálový systém pro obchodování s forexem obvykle obsahuje… Pokračovat ve čtení Forex Signal System

Hromadná hypotéka

Co je hypotéka na přikrývku? Termínem paušální hypotéka se rozumí jednotlivá hypotéka, která pokrývá dvě nebo více částí nemovitosti. Nemovitost se drží pohromadě jako zástava hypotéky, ale jednotlivé části nemovitosti mohou být prodány, aniž by došlo k odchodu celé hypotéky do důchodu. Blanket hypotéky usnadňují získání financování pro více nemovitostí spíše než muset vzít si… Pokračovat ve čtení Hromadná hypotéka

Multilaterální rozvojová banka (MDB)

Co je to multilaterální rozvojová banka (MDB)? Multilaterální rozvojová banka (MDB) je mezinárodní finanční instituce pronajatá dvěma nebo více zeměmi za účelem podpory hospodářského rozvoje v chudších státech. Multilaterální rozvojové banky se skládají z členských států z rozvinutých a rozvojových zemí. Multilaterální rozvojové banky poskytují půjčky a granty členským státům na financování projektů, které podporují… Pokračovat ve čtení Multilaterální rozvojová banka (MDB)

Biotechnologie

Co je biotechnologie? Biotechnologie je průmyslový sektor řízený vědou, který využívá živé organismy a molekulární biologii k výrobě produktů spojených se zdravotní péčí. Biotechnologické společnosti také vyvíjejí léčiva nebo procesy (například snímání otisků DNA). Biotechnologie je nejznámější pro svou roli v medicíně a farmacii, ale věda se uplatňuje i v dalších oblastech, jako je genomika,… Pokračovat ve čtení Biotechnologie

Účinky zahraničních měn

Jaké jsou účinky zahraničních měn? Dopady v cizích měnách jsou zisky nebo ztráty ze zahraničních investic v důsledku změn relativní hodnoty aktiv denominovaných v cizí měně. Rostoucí domácí měna znamená, že zahraniční investice budou mít po přepočtu zpět na místní měnu nižší výnosy. Na druhé straně klesající měna domovské země zvýší výnosy zahraničních investic v… Pokračovat ve čtení Účinky zahraničních měn