Studie vedení státu Ohio

Před rokem 1945 se většina studií vedení snažila identifikovat jednotlivé rysy efektivních vůdců. Traitovy teorie vedení byly první, které se pokusily o systematický přístup studia vedení. Nicméně tyto studie přinesly neuspokojivé výsledky, když nebyl nalezen žádný soubor rysů, které by vysvětlovaly efektivní vedení. V roce 1945 se skupina výzkumníků na Ohio State University snažila identifikovat pozorovatelné chování vůdců místo identifikace osobnostních rysů.

Aby toho dosáhli, vytvořili seznam 1790 výroků. Ten byl zúžen na 150 výroků určených k měření devíti různých dimenzí chování lídra. Tyto výroky byly použity k vývoji Dotazníku pro popis chování lídrů (Leaders Behavior Description Questionnaire, LBDQ). Průzkumy byly poskytnuty členům skupiny a byly požádány, aby reagovaly na sérii výroků o vůdci jejich skupiny. Respondenti LBDQ hodnotili lídry podle toho, jak často se dopouštěli určitého chování. Výsledky ukázaly, že za většinu rozptylu stojí dva faktory. Tyto dva faktory byly označeny jako Úvahová a iniciační struktura.

Zohlednění a iniciační struktura jsou dva rozměry chování vůdce identifikované jako výsledek Ohio State Leadership Studies. Podle zjištění těchto studií vykazují vůdci dva typy chování, orientované na lidi (ohleduplnost) a orientované na úkoly (iniciační struktura), aby usnadnili dosažení cíle.

Úvahová a iniciační struktura

Zohlednění je to, do jaké míry projevuje vedoucí zájem o blaho členů skupiny. Tento faktor je orientován na mezilidské vztahy, vzájemnou důvěru a přátelství. Tento styl vedení je orientován na lidi. Některá tvrzení používaná k měření tohoto faktoru v LBDQ jsou:

Počáteční struktura je míra, do jaké vedoucí definuje role vedoucího a člena skupiny, iniciuje akce, organizuje aktivity skupiny a definuje, jak má skupina plnit úkoly. Tento styl vedení je zaměřen na úkoly. Některé z příkazů použitých k měření tohoto faktoru v LBDQ jsou: