Subprime Rates

Co jsou sazby rizikových hypoték?

Klíčové způsoby

Pochopení sazeb rizikových hypoték

Subprime věřitelé používají to, čemu se říká „oceňování založené na riziku“, aby určili, jak vysoký úrok mají účtovat za daný úvěr nebo třídu dlužníků. Tato metoda oceňování se může měnit s tím, jak se mění ekonomické podmínky na širokých finančních trzích.

Proč podřadné sazby čerpají kontrolu od regulátorů

Eskalace rizikových sazeb byla uváděna jako jeden z prvků přispívajících ke krizi bydlení a hypoték. Vyšší sazby byly zaznamenány s tím, jak se více domů propadlo do exekuce, protože dlužníci nemohli splácet.

Rostoucí úroky pod rizikovými hypotékami by mohly vést k tomu, že se dlužník bude potýkat s větším dluhem, než je hodnota původního aktiva na trhu. To může být zvláštní problém s hypotékami a dalším prodejem domů. Subprime sazba může eskalovat dluh do té míry, že si dlužník nemůže dovolit dál splácet. Navíc nabízení domu k prodeji nenabízí žádné řešení, pokud dluh převáží nad zisky, které by mohla nabídnout nabídka kupujícího.

Doporučujeme:  Investiční pyramida