Transgenerační vzorce

Transgenerační vzorce jsou vzorce chování, které jsou přenášeny přes generační hranice a získávány a produkovány příslušníky jiné generace, obvykle v rodinách. Takové formy sociálního učení mohou být velmi silné.

Terapeutické přístupy k řešení vzniklých problémů

Doporučujeme:  Aritmetický průměr