Trojka ANOVA

Co je trojcestná ANOVA?

Trojcestný ANOVA používají statistici ke zjištění, zda existuje trojcestný vztah mezi proměnnými na výsledku. Určuje, jaký vliv, pokud vůbec nějaký, měly tři faktory na výsledek. Trojcestný ANOVA je užitečný pro pochopení komplexních interakcí, kde více než jedna proměnná může ovlivnit výsledek a má mnoho aplikací ve financích, společenských vědách a lékařském výzkumu, mezi mnoha dalšími obory.

Třícestná ANOVA je také známá jako třífaktorová ANOVA. Pomocí ANOVA je výzkumník schopen určit, zda je variabilita výsledků způsobena náhodou nebo faktory v analýze.

Klíčové způsoby

Pochopení trojcestné ANOVY

Farmaceutická společnost může například udělat trojcestný ANOVA, aby určila účinek léku na zdravotní stav. Jedním faktorem by byl lék, dalším může být pohlaví subjektu a dalším může být etnická příslušnost subjektu.

Tyto tři faktory mohou mít každý zřetelný vliv na výsledek. Mohou se také vzájemně ovlivňovat. Lék může mít pozitivní vliv například na mužské subjekty, ale nemusí působit na muže určitého etnika. Trojcestná ANOVA umožňuje vědci kvantifikovat účinky každého z nich a to, zda se faktory vzájemně ovlivňují.

Doporučujeme:  Vydělat peníze