Variabilní důchod

Co je variabilní důchod?

Variabilní anuita je typ anuitní smlouvy, jejíž hodnota se může lišit v závislosti na výkonnosti podkladového portfolia podúčtů. Podúčty a podílové fondy jsou koncepčně totožné, ale podúčty nemají tickerové symboly, které by investoři mohli snadno zadat do trackeru fondů pro výzkumné účely. Mezi anuitami se variabilní anuity liší od fixních anuit, které poskytují specifický a zaručený výnos.

Klíčové způsoby

Pochopení variabilních důchodů

Existují dva prvky, které přispívají k hodnotě variabilní anuity: jistina, což je částka peněz, které zaplatíte do anuity, a výnosy, které vaše anuita podkladové investice dodávají na tuto jistinu v průběhu času.

Nejoblíbenějším typem variabilní anuity je odložená anuita. Často se používá pro účely důchodového plánování, je určen k zajištění pravidelného (měsíčního, čtvrtletního, ročního) příjmového toku, který začíná někdy v budoucnu. Existují také okamžité anuity, které začínají vyplácet příjem hned.

Variabilní základy anuity

Anuitu si můžete koupit buď za paušální částku, nebo za řadu splátek a hodnota účtu podle toho poroste. V případě odložených anuit se to často označuje jako akumulační fáze. Druhá fáze se spustí, když vlastník anuity požádá pojistitele o zahájení toku příjmů, často označovaného jako výplatní fáze. Většina anuit vám neumožní vybrat další finanční prostředky z účtu po zahájení výplatní fáze.

Variabilní anuity by měly být považovány za dlouhodobé investice, vzhledem k omezením výběrů. Obvykle umožňují jeden výběr ročně během akumulační fáze. Pokud však provedete výběr během doby, po kterou se smlouva vzdává, což může být až 15 let, budete muset zpravidla zaplatit poplatek za odbytné. Stejně jako u většiny možností penzijního účtu, výběry před dovršením věku 59 ½ let budou mít za následek 10% daňovou sankci.

Doporučujeme:  Spekulace

Variabilní Anuity vs. Fixní Anuity

Variabilní anuity byly zavedeny v 50. letech 20. století jako alternativa k pevným anuitám, které nabízejí garantovanou – ale často nízkou – výplatu během anuitizační fáze. (Výjimkou je pevná anuita s příjmem, která má mírnou až vysokou výplatu, která stoupá s věkem anuity).

Variabilní anuity dávaly kupujícím možnost profitovat z rostoucích trhů tím, že investovali do nabídky podílových fondů nabízených pojišťovnou. Výhodou byla možnost vyšších výnosů během akumulační fáze a vyšších příjmů během výplatní fáze. Nevýhodou bylo, že kupující byl vystaven tržnímu riziku, které mohlo vést ke ztrátám. U fixní anuity naopak pojišťovna přebírá riziko, že dodá jakýkoliv výnos, který slíbila.

Variabilní výhody a nevýhody v oblasti důchodu

Při rozhodování, zda vložit peníze do variabilní renty oproti jinému typu investice, se vyplatí zvážit tato pro a proti.

Růst odložený na daň

Příjmový tok šitý na míru vašim potřebám

Zaručený přínos pro případ smrti

Rizikovější než fixní anuity

Poplatky za odevzdání a sankce za předčasný výběr

Vysoké poplatky

Níže jsou uvedeny některé detaily pro každou stranu.

Výhody

Nevýhody

The Bottom Line

Před nákupem variabilní anuity by si investoři měli pečlivě přečíst prospekt, aby se pokusili porozumět výdajům, rizikům a vzorcům pro výpočet investičních zisků či ztrát. Anuity jsou komplikované produkty, takže se to možná snadněji řekne než udělá.

Mějte na paměti, že mezi četnými poplatky – jako jsou poplatky za správu investic, poplatky za úmrtnost a administrativní poplatky – a poplatky za případné dodatečné příplatky se mohou rychle sčítat výdaje variabilní anuity. To může v dlouhodobém horizontu nepříznivě ovlivnit vaše výnosy ve srovnání s jinými typy investic.