Velikostní stálost

Velikost stálost je aspekt percepční stálosti, ve kterém se objekt bude zdát být stejně velký pozorovateli i přes změny ve světle , rotace, vzdálenost, perspektiva atd. Tato dovednost je tak důležité, že se objeví u kojence jen pár týdnů starý.

Stálost velikosti a percepční vývoj

Stálost velikosti u neurologických poruch

Stálost velikosti a vizuální iluze

Doporučujeme:  Převod pohledávek (ARC)