Vertikální řezání

Vertikální řezání je iluze, ve které se zdá, že někdo je řezán na polovinu vertikálně, tj. od hlavy k patě, spíše než přes tělo přes pas.

Miss Boots (Ovette) řezání

V této verzi iluze ukazuje kouzelník svislou krabici, která je podepřena nízkým rámem a má v předním panelu dvoje celovýškové dveře. Horní i spodní panely v sobě mají dva otvory a krabice je navržena tak, aby se svisle rozdělila na dvě poloviny (tj. levou a pravou). Kouzelník pak představí svého hlavního asistenta, který je oblečen v bílém a má na sobě velké bílé boty a k nim ladící velké rukavice. Asistent vkročí do krabice, prostrčí své nohy otvory ve spodním panelu a ruce v rukavicích otvory v horním panelu. Kouzelník pak zavře dveře na přední straně krabice a zamkne asistenta uvnitř. Při zavřených dveřích je z asistenta vidět jen jejich boty a rukavice vyčnívající z krabice. Pomocí velké křížově řezané pily pak kouzelník a další asistent viděli skrz krabici dolů, mezi ruce asistenta v rukavicích, a rozdělili je na dvě části. Když kouzelník krabici prořízne, vloží do řezu dva velké kovové děliče, a když to udělal, krabici rozpůlí. Poté, co kouzelník ukázal asistentovi dvě poloviny, pak krabici rozpůlí, odstraní dělicí čepele a otevře dveře, aby ukázal asistentovi vnitřek. Asistent pak vystoupí z krabice a připojí se k kouzelníkovi, aby vzal jejich luky.

Řezání ve stylu Sorcara je podobné řezání ve stylu Miss Boots, až na to, že krabice je plnohodnotná a otvory jsou umístěny spíše v předních dveřích než v horních a spodních panelech. Kromě toho asistent nenosí velké boty a rukavice ve stylu Miss Boots. Je obecně známé jako řezání ve stylu Sorcara, protože je nejvíce spojováno s indickým kouzelníkem Sorcarem juniorem, i když bylo občas prováděno jinými kouzelníky.

V této verzi iluze nastoupí asistent do krabice a po zavření dveří prostrčí otvory ve dveřích své holé ruce a nohy. Kouzelník pak krabici prořízne směrem dolů, vloží dělicí lopatky a oddělí poloviny krabice. Kouzelník celou dobu krabici prořezává, a zatímco jsou poloviny odděleny, je vidět, jak se asistentovy ruce a nohy pohybují, což ukazuje, že nejsou falešné. Někdy, když jsou poloviny krabice stále odděleny, kouzelník vyzve diváky, aby si s rozděleným asistentem potřásli rukou, aby dále ukázali, že ruce a nohy jsou pravé. Kouzelník pak poloviny krabice posune zpět k sobě, odstraní dělicí lopatky a asistenta z krabice vypustí.

Během vystoupení v 70. letech v pořadu BBC pro děti Modrý Petr, Sorcar Jr. předvedl tuto pilu v pořadu moderátorky Lesley Juddové.

Vanni Pule’s „Joking Apart“

Řezání svisle od Vanni Pule‘

„Joking Apart“ od Vanni Pule.

Maltský kouzelník Vanni Pule provádí verzi svislého řezání, které nazývá „Joking Apart“. Toto jméno pochází z malby na přední straně krabice, která nese postavu Jokera nebo Harlekýna. Krabice má vpředu otvor pro asistentův obličej, další dva pro jejich ruce a poslední dva pro jejich nohy. Má také otvor vpředu od základny až těsně pod otvor pro obličej. Asistent vstupuje do krabice dveřmi v boku a umísťuje jejich obličej, ruce a nohy do příslušných otvorů. Když je asistent zamčený v krabici, kouzelník pak vloží dvě dělicí lopatky do otvoru v přední části krabice a rozřízne asistenta vedví od jejich rozkroku až k hrudi. Když jsou dělicí lopatky na místě, kouzelník je pak schopen jednu stranu krabice sklopit nahoru, aby oddělil obě strany spodní části těla asistenta. Po celou dobu jejich dělení zůstávají asistentův obličej, ruce a nohy v zorném úhlu a v pohybu. Kouzelník pak krabici zavěsí napůl zpět do polohy, vyjme čepele a asistenta z krabice vysvobodí.

Doporučujeme:  Antivirotika

Iluze „Blade“ Davida Copperfielda

David Copperfield – Blade-0

V roce 1993 měl mág David Copperfield ve svých divadelních představeních premiéru nové verze svislé pily, kterou nazval „Čepel“. Navrhl ji Don Wayne a postavil David Mendoza, šlo o první „viditelnou“ svislou pilu.

Představení začíná Copperfieldem zavedením velmi velké čepele, která je spuštěna ze stropu pomocí zdviháku. Poté vysvětluje, že zatímco většina kouzelníků řeže lidi v pase napůl, on vymyslel nový způsob, jak to udělat. Čepel je pak zvednuta zpět ke stropu a zhoupnuta za závěsy. Závěsy jsou pak zvednuty, aby bylo vidět čepel zavěšenou ve vzduchu, přičemž asistentka visí na popruhu připevněném k okraji čepele. Asistentka je oblečena v bílém a má na sobě velké boty a rukavice jako při pilování Miss Boots. Po krátké rutině, kdy asistentka i Copperfield visí na popruhu pod čepelí a točí se dokola, jsou spuštěni zpět dolů na jeviště a je zavedena velká lóže, podepřená nad jevištěm na nízkém rámu. Asistentka vleze do lóže, položí své nohy do páru podpěr ve spodním okraji lóže a protáhne ruce v rukavicích otvory po stranách lóže. Copperfield pak pomocí podpěr zamkne své nohy na místo a zatáhne závěsy, které tvoří přední část lóže. Se zataženými závěsy je z asistentky vidět jen její boty vysunuté ze dna lóže a její ruce v rukavicích vysunuté ze stran. Čepel se pak zvedne nad lóži a vezme Copperfielda s sebou. Copperfield stojí na horní straně lóže a vede čepel dolů otvorem uprostřed lóže, čímž asistentku rozřízne na dvě části od hlavy až k patě. Dva mužští asistenti otočí lóži bokem k divákům, aby ukázali, že čepel skutečně prochází přímo skrze lóži, než je čepel opět vytažena z lóže. Mužští asistenti pak vloží dvě velké dělicí čepele do přední části lóže. Pak se lóže rozevře na poloviny, čímž umožňuje zdvih snížit Copperfielda a čepel zpět dolů na jeviště.

Doporučujeme:  Gillian Andersonová

Když je asistentka rozdělena, Copperfield roztáhne závěsy, aby ukázal rozdělenou podobu asistentky uvnitř, s levou polovinou těla v levé lóži a pravou polovinou v pravé. V původní jevištní prezentaci iluze byly obě závěsy roztaženy současně, ale v pozdějších televizních představeních byla roztažena vždy jen jedna opona. Závěsy jsou pak zataženy, poloviny lóže zatlačeny zpět k sobě a dělicí čepele odstraněny. Závěsy jsou pak znovu otevřeny, aby bylo vidět nyní obnovenou asistentku uvnitř, kterou pak Copperfield uvolní z podpěr nohou, což jí umožní vystoupit z lóže.

Poprvé jej Copperfield uvedl v roce 1993 ve svých divadelních představeních, to se objevilo v jeho televizním speciálu Kouzlo Davida Copperfielda XVI: Nevysvětlené síly z roku 1995. Ačkoli jej Copperfield běžně předváděl na jedné ze svých obvyklých asistentek, velmi příležitostně jej předváděl také na své tehdejší manželce, supermodelce Claudii Schifferové. Krátce poté, co byl uveden v televizním speciálu, byl z divadelního představení odstraněn a od té doby není známo, že by byl veřejně předváděn.

I když od svého vyřazení z divadelního představení nevystupoval veřejně, Copperfield jej několikrát předvedl během soukromých prohlídek svého magického muzea. Při jedné z těchto příležitostí jej předvedl herečce a kouzelnické fanynce Mische Bartonové.

Demo video Magician s vertikálním řezáním.

Kouzelník Ken Rush provádí verzi svislého řezání, při němž holé paže asistentky vyčnívají z otvorů po stranách krabice, přičemž jsou podepřeny držáky umístěnými pod otvory. S asistentkou zajištěnou v krabici jsou velkými dělicími lopatkami protlačovány krabice zepředu dozadu, což umožňuje oddělení polovin krabice. S asistentkou oddělenou jsou pak poloviny krabice otočeny o 180 stupňů a zatlačeny k sobě, což umožňuje rozdělené asistentce potřást si rukou sama se sebou. Poloviny krabice jsou pak otočeny zpět a zatlačeny zpět k sobě, což umožňuje odstranění děličů a uvolnění obnovené asistentky z krabice.

Mago Anatoliy provádí vertikální řezání

Nejstarší svislou pilu vymyslel Joseph Dunninger a zahrnovala dlouhou, mělkou skříňku namontovanou na kolejnicích, které se táhly napříč jevištěm. Uprostřed kolejnic byla namontována velká cirkulárka. Na začátku představení byla skříňka na jedné straně, mimo pilu, a její konec byl otevřen, aby mohla asistentka vklouznout dovnitř. Její nohy se táhly ze strany blíž k pile, a když byla horní část zavřená, její ruce se táhly od ní. Na zápěstí a kotníky jí byla nasazena pouta s dlouhými řetězy, aby se prokázalo, že ruce a nohy netáhla dovnitř. Skříňka se pak zasunula do pily, která zřejmě prořízla asistentku. Meče se tlačily dolů skrz skříňku, aby se prokázalo, že se asistentka neschovává v jedné části. S skříňkou přes pilu byla asistentka požádána, aby pohnula rukama a nohama. Nakonec se skříňka zasunula přes celou cestu a asistentka se uvolnila.

Doporučujeme:  Stephen Mulhern

David Copperfield – Podélné rozříznutí na polovinu – Marie Osmond

Na počátku své kariéry zařadil David Copperfield takovou pilu do dvou svých raných speciálů. Iluze zahrnovala plošinu, zvednutou nad hlavu, na kterou si kouzelník lehl a pak ji spoutal. Byl přikryt krabicí, takže mu byly vidět jen ruce a nohy. Pak se středem krabice zespodu projíždí pila, která kouzelníka zřejmě přeřízla vejpůl. Na jedné speciálce byla pila od Marie Osmondové, na druhé od Cindy Williamsové.

Simon Drake – nemocniční scéna

Jiný typ svislého řezání vymyslel Simon Drake pro jeden ze svých televizních pořadů. Používá se krabice, která je podobná té, která se používá při pilování v Jednoznačně nemožném, ale která má podélnou štěrbinu mezi chodidly až těsně pod krkem. Kouzelník leží v této krabici na začátku představení a jeho vstup není show. Velkou ruční pilu umístí do štěrbiny v krabici a mezi kouzelníkovy kotníky. Asistent pak začne prořezávat kouzelníka. Efekt je prezentován krví a krví a není zobrazena žádná obnova. Vzhledem k tomu, že k žádnému skutečnému oddělení krabice nedochází, jedná se spíše o iluzi „prořezávání“, než o skutečné řezání napůl. V obou televizních verzích bylo řezání prováděno na kouzelníkovi, i když Drake ho provádí na jedné ze svých asistentek ve svých živých pořadech.

V listopadu 2006 měl kouzelník Criss Angel premiéru zbrusu nové podélné viditelné pily, kterou pro něj vyvinul designér Franz Harary. Na konci rozhovoru v britské denní televizní show This Morning zamkl reportérku Holly Willoughbyovou do průsvitné vodorovné krabice a pomocí pětimetrové kotoučové pily ji rozřezal na poloviční délky.

O něco více než rok později, v prosinci 2007, se Harary objevila v televizi na Royal Variety Performance 2007 ve Velké Británii, kde předvedla přepracovanou a více „rodinnou“ verzi iluze. V této nové verzi byla asistentka, kterou v tomto představení byla opět Holly Willoughby, umístěna do průsvitné svislé krabice, která měla být rozdělena ve stoje.

Vzhledem k tomu, že v obou těchto vystoupeních vystupovala Holly Willoughby jako rozdělovaná asistentka a Angel také několikrát předváděl iluzi na své tehdejší přítelkyni Holly Madison, staly se tyto verze iluze běžně známé jako „The Holly Box“.