Vysazení (obranný mechanismus)

Abstinence může být chápána jako psychologický obranný mechanismus je to psychoanalytický termín a odkazuje na tendenci uniknout nebo se vyhnout situacím, které mohou být prožívány jako emocionálně nebo psychologicky náročné.

Když je tato strategie nadužívané poruchy osobnosti může vyvinout například vyhýbavé poruchy osobnosti nebo schizoidní poruchy osobnosti

Doporučujeme:  Sebeopsychologie