Vysoké školy

Tato kategorie je zamýšlena jako seznam všech univerzit a vysokoškolských institucí, které vyučují psychologii na úrovni titulu. Pokud víte o univerzitě nebo vysoké škole, která zde není uvedena, přidejte ji prosím do seznamu.

Nakonec máme v úmyslu vyjmenovat všechny univerzity, které studují psychologii po celém světě. V počátečních fázích však vypracujeme seznam univerzit ve Velké Británii a USA a později i v dalších anglicky mluvících zemích, protože právě zde má v současnosti sídlo většina našich přispěvatelů (od srpna 2006).

Jak se tento seznam zvětšuje, začneme také kategorizovat a uvádět univerzity v neanglicky mluvících zemích, to je něco, s čím nám můžete pomoci, pokud jste z neanglicky mluvící země, protože sjednocení psychologie nebude dosaženo čistě prostřednictvím kultury jednoho jazyka.

Do této kategorie prosím přidejte univerzity pouze tehdy, pokud nabízejí studium psychologie na vysokoškolské nebo postgraduální úrovni nebo pokud je tam prováděn psychologický výzkum. Přijatelné jsou také univerzity, které nabízejí předměty v příbuzných oborech, jako je neurologie, umělá inteligence a počítačové lidské rozhraní.

Prosím, nepřidávejte sem své Univerzity, ale raději je přidejte do příslušné země, ve které má vaše univerzita sídlo. V USA prosím přidejte svou univerzitu do kategorie státu, do které patří.

Doporučujeme:  PCIA-II/MAP Modifying Attributions of Parents Intervention