Vzdělávací poradenství

Vzdělávací poradenství je nabízení pomoci a poradenství studentům v oblasti vzdělávání, jako je akademická specializace, výběr kurzů, finanční pomoc v oblasti vzdělávání a vyrovnání se s důsledky vzdělávacích diagnóz.

Školení o akademických úspěších

Toto školení je užitečné pro studenty, kteří

– Aspire k dosažení vysoké známky

– Mají problém v zapamatování

Jedná se o 6 sezení online školení a je vedeno specificky pro každého studenta (on-line školení studenta nepomůže jinému studentovi, pokud se jen zkopíruje). Před zahájením sezení vás také posoudíme on-line testem, abychom porozuměli vaší základní povaze relevantní pro akademické výsledky.

+2 / HSC studenti mohou také absolvovat vzdělávací poradenství, aby se rozhodli, které vysokoškolské studium jim bude vyhovovat lépe.

Ta vychází z jejich individuálních hodnocení a studentům budou poskytnuty konkrétní pokyny.

To je založeno na sedmi různých typech hodnocení.

Doporučujeme:  Pojištění invalidity