Vzdělávání poradců

Výchova poradců je akademická disciplína, která má své kořeny v profesním vzdělávání, poradenství a dalších lidských službách povolání. Primárním zaměřením výchovy poradců je vyškolit multikulturně kompetentní a etické poradce, poradenské psychology, poradce pedagogy na úroveň, kdy lze profesně licencovat

Poradce vzdělávání a poradci jsou akreditováni Poradnou pro akreditaci poradenských a souvisejících programů

Poradci a ti, kteří je učí – Poradci Pedagogové – praktikují několik různých forem poradenství, které jsou podobné, ale liší se od jiných oborů. Tyto formy poradenství jsou:

Doporučujeme:  Simulace