Vzhledem k definici účtu

Co je povinné na účet?

Dlužný účet je závazkový účet, který se obvykle nachází uvnitř hlavní účetní knihy a který uvádí výši finančních prostředků splatných jiné straně. Finanční prostředky mohou být aktuálně splatné nebo splatné v určitém okamžiku v budoucnosti. Tento účet je obvykle generován a veden v účetních knihách jako výsledek transakce.

Poté, co podnik obdrží zboží nebo služby od externí strany, není-li strana poskytující služby ihned zaplacena, je vytvořen dlužný účet a jsou mu přiměřeně přiděleny finanční prostředky na zajištění budoucí platby. Dlužný účet se používá ve spojení s dlužným účtem k vyrovnání toho, ze kterého účtu budou peníze přicházet a na který půjdou.

Dlužný účet se také nazývá závazky.

Klíčové způsoby

Pochopení kvůli účtům

Vzhledem k účtu vs. splatnosti z účtu

Příklad na Due to Account

Řekněme například, že firma XYZ vyrábí lisy na widgety. Jednoho dne se jejich lis na widgety rozbije. Ukáže se, že v jedné z klikových hřídelí stroje byl vadný ladič. Firma XYZ potřebuje najmout mechanika na widgety a také potřebuje zakoupit nový ladič na klikovou hřídel. Ladič přijde s fakturou. Mechanik přijde, stroj opraví a řekne, že pošle firmě XYZ fakturu za své služby. Firma XYZ po obdržení těchto faktur vytvoří dva kvůli účtům ve své hlavní knize. Po zaplacení těchto faktur bude dluh na účtech zrušen.

Doporučujeme:  Školní psychologové