Vzhledem k definici účtu

Co je povinné na účet?

Dlužný účet je závazkový účet, který se obvykle nachází uvnitř hlavní účetní knihy a který uvádí výši finančních prostředků splatných jiné straně. Finanční prostředky mohou být aktuálně splatné nebo splatné v určitém okamžiku v budoucnosti. Tento účet je obvykle generován a veden v účetních knihách jako výsledek transakce.

Poté, co podnik obdrží zboží nebo služby od externí strany, není-li strana poskytující služby ihned zaplacena, je vytvořen dlužný účet a jsou mu přiměřeně přiděleny finanční prostředky na zajištění budoucí platby. Dlužný účet se používá ve spojení s dlužným účtem k vyrovnání toho, ze kterého účtu budou peníze přicházet a na který půjdou.

Dlužný účet se také nazývá závazky.

Klíčové způsoby

Pochopení kvůli účtům

Vzhledem k účtu vs. splatnosti z účtu

Příklad na Due to Account

Řekněme například, že firma XYZ vyrábí lisy na widgety. Jednoho dne se jejich lis na widgety rozbije. Ukáže se, že v jedné z klikových hřídelí stroje byl vadný ladič. Firma XYZ potřebuje najmout mechanika na widgety a také potřebuje zakoupit nový ladič na klikovou hřídel. Ladič přijde s fakturou. Mechanik přijde, stroj opraví a řekne, že pošle firmě XYZ fakturu za své služby. Firma XYZ po obdržení těchto faktur vytvoří dva kvůli účtům ve své hlavní knize. Po zaplacení těchto faktur bude dluh na účtech zrušen.