Xenorexie

Xenorexie je porucha příjmu potravy charakterizovaná požitím nepotravinářských předmětů
.

Doporučujeme:  Podmiňování strachu