Žádost o cenovou nabídku (RFQ)

Co je žádost o cenovou nabídku (RFQ)?

Žádost o cenovou nabídku (RFQ), také známý jako výzva k podávání nabídek (IFB), je proces, ve kterém společnost žádá vybrané dodavatele a dodavatele, aby předložili cenové nabídky a nabídky pro šanci splnit určité úkoly nebo projekty. Proces RFQ je zvláště důležitý pro podniky, které potřebují konzistentní dodávky konkrétního počtu standardních produktů. Firmy mohou posílat RFQ samostatně nebo před žádostí o návrh (RFP).

Jak žádosti o cenovou nabídku práce

RFQ je obvykle prvním krokem při předkládání žádosti o návrh (RFP). Tyto dva dokumenty jsou podobné, protože poskytují podrobnosti o projektu nebo požadovaných službách, ale RFQ obvykle požadují komplexnější cenovou nabídku. Podniky také obvykle navrhují RFQ pro generické produkty, ve kterých je potřebné množství známo, a RFP jsou pro jedinečné, specializované projekty, kde množství a specifikace nejsou známy.

Klíčové způsoby

Kromě tvorby cen mohou RFQ obsahovat detaily, jako jsou platební podmínky, faktory, které by mohly ovlivnit výběr nabídky společnosti, termín podání a podobně. Státní agentura, která chce koupit například 500 počítačů s konkrétní velikostí pevného disku a rychlostí zpracování, by poslala RFQ několika prodejcům jako potenciálním zájemcům.

Vzhledem k tomu, že formát RFQ je v rámci dané společnosti jednotný, když se RFQ vrátí s cenovými nabídkami, může je oslovující společnost snadno porovnat.Proces RFQ se obvykle skládá ze čtyř částí: přípravné fáze, fáze zpracování, fáze zadávání a závěrečné fáze. Společnost obvykle zadá zakázku prodejci, který splňuje minimální kvalifikační kritéria a předloží nejnižší nabídku.

Zvláštní úvahy

RFQ nejsou veřejná oznámení. Vzhledem k tomu, že oslovující společnost zasílá RFQ pouze podnikům, kterým důvěřuje, nemusí připravovat zdlouhavou zadávací dokumentaci. Na rozdíl od veřejné výzvy může společnost také dostat zpět pouze počet nabídek, které požadovala, což také šetří čas.

Doporučujeme:  Vzorec Sharpe Ratio a definice s příklady

Použití RFQ snižuje množství času potřebného k pořízení zboží nebo služeb. Nabízí také určitý stupeň bezpečnosti, protože společnost bude dostávat nabídky pouze od prodejců, kterým dává přednost. Na druhou stranu, protože RFQ snižují množství konkurence, může společnost postrádat získání nejnižší dostupné ceny nebo informace o nových kvalitních prodejcích.

Když společnost obdrží nabídku jako odpověď na RFQ, nejedná se o nabídku ani závaznou smlouvu. Advokát nabídne práci svému vybranému prodejci zasláním objednávky, což je ve skutečnosti smlouva upřesňující podmínky práce. Když prodejce přijme a podepíše objednávku, začíná smlouva.