Zařízení s maximální ostrahou

Zařízení s maximální ostrahou jsou nápravná zařízení nebo nemocnice, ve kterých jsou osoby tam držené velmi omezeny ve své svobodě, aby se jim zabránilo v útěku nebo způsobení újmy sobě nebo jiným lidem.

Doporučujeme:  Povinný Kabriolet