Záznam spánku

Spánkový deník je záznam o době spánku a bdění jedince, obvykle po dobu několika týdnů. Používá se k diagnostice poruch cirkadiánního rytmu spánku a ke sledování, zda je léčba těchto poruch úspěšná.

Doporučujeme:  Trénink reverze zvyku